Vilkasta keskustelua MRL-seminaarissa Turussa!

Turku-SAFA:n järjestämässä seminaarissa 12.9.2019 pohdittiin työn alla olevan Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia. Tapahtumassa keskusteltiin aiheesta monipuolisesti ja kirjoitin tapahtumasta SAFA-blogiin. Tässä vielä lisää kertomusta aiheesta paneelikeskustelun innoittamana:

 

Nopeammin uudistuva kaava tavoitteena

Seminaarin yleisökysymysten myötä esille nousi mm. toteamus siitä, että yleiskaava päivittyy nykytilanteessa liian harvoin. Sen pitäisi olla nopeammin uudistuva ja joustavampi. Joskus kaavassa on käsiteltävänä niin suuria ja moniulotteisia aiheita, että kaavan laadinta ja voimaantulo hidastuu sen vuoksi. Ratkaisuna tähän ongelmaan on keksitty esimerkiksi Lahdessa. Käytössä on rullaava osayleiskaava, jossa käsitellään muuttuvia alueita erillisinä osina. Myös Lappeenrannassa kaavaa edistetään teemoittain, osa-alueina vaikkapa viheralueet tai kestävä liikkuminen ja liikenne.

Tavoitteena tulisi olla se, että yleiskaava ja asemakaava olisivat samassa linjassa, ettei tarvitsisi hakea poikkeamia niihin. Jatkossa nämä kaavat saattavat yhdistyä kuntakaavaksi.

kuva-MRL-seminaari

Voidaanko valvoa riittävästi yhteistä hyvää?

Viisaat kuntakaavoittajat huolehtivat työssään yhteiskunnan yhteisestä hyvästä. Yksi keino siihen on kaavan vaikutusalueen ihmisten osallistaminen kaavoitusprosessiin heti sen alussa, eikä vasta lopussa. Valmiin suunnitelman puolustaminen ei ole enää hedelmällistä toimintaa.

Lakia muutettaessa pitäisi muistaa, että jos laki määrittelee rakentamisen minimitason ja -vaatimukset, tuo taso usein muuttuu yleiseksi normiksi.

Yleisesti koetaan, että rakennuslupien vaatimustason pitäisi olla yhteinen joka paikassa. Lupa on osa laillisuusharkintaa, mutta samalla tulee ottaa huomioon myös eheän ja esteettisesti toimivan hyvän ympäristön edellytykset. Voiko mikään ”rakennuslupa-automaatti” osata tehdä sellaista arviota? Miten robotti voisi arvioida tai päättää sopiiko rakennus ympäristöönsä? Kuntien rakennusvalvonnat huolehtivat myös ympäristön laadusta.

 

Kaavoituskäytännön yleisperiaatteiden uudistuminen

Suuri osa esimerkiksi Turun kaavoituksesta perustuu yksityisiin aloitteisiin. Kaavoituksen ja lupamenettelyn kautta toteutetaan yhteiskunnan perimmäisiä arvoja. Niihin liittyy poliittinen päätöksenteko ja harkinta. Myös kansalaisten valitusoikeus on yksi tärkeä keino, jolla kansalainen voi vaikuttaa julkiseen vallankäyttöön.

Uuden lain myötä mietitään tarkemmin myös kumppanuuskaavoitusta, joka tapahtuu kunnan ja yksityisen tahon välillä. Kumppanuuden alussa käsitellään yleiset periaatteet ja edellytykset ja hankkeen käynnistäjä esittelee idean ja resurssit. Oleellista kumppanuudessa on luottamus ja sitoutuminen hankkeeseen, samoin kuin laaja poliittinen hyväksyntä. Kunta voi tarjota alueita ja hankkeen tekijän tulisi panostaa rakentamisen hyvään laatuun.

MRL-seminaari

Kiitokset asiantuntijoille havainnollisista esityksistä sekä panelisteille ja yleisölle inspiroivasta keskustelusta!

Seminaarissa asiantuntijat kertoivat aiheista, joita käsitellään parhaillaan MRL:n kokonaisuudistuksen sidosryhmäfoorumissa. Tavoitteena oli tiedottaa arkkitehteja ja muita rakentamiseen liittyviä eri tahoja meneillään olevista muutoksista ja saada aikaan keskustelua, joka antaisi eväitä kentältä foorumin jäsenille lain valmisteluun. Mukana olivat:

Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö: Elinkaariajattelu – MRL:n vaikutus ympäristöön ja rakentamisen laatuun

Maarit Pimiä, Kaavoituspäällikkö, Laappeenranta: Digitaalisen suunnitteluprosessin tavoitteet ja mahdollisuudet kaavoituksesta rakennussuunnitteluun, toteutukseen ja huoltoon asti

Anne Jarva, Kuntaliitto: Julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyö kaavoituksessa ja rakentamisessa

Timo Hintsanen, Kaupunkisuunnittelujohtaja, Turku: alustus paneelikeskusteluun ”Lain kokonaisuuden idea – SAFA:n kärjet MRL:n uudistuksessa”, mukana paneelikeskustelussa luennoitsijat sekä Turun seudun kaupunkien edustajia: Pasi Aromäki / Kaarina, Oscu Uurasmaa / Naantali ja Emma Kaitaa / Raisio

 

Teksti ja kuvat: Tiltu Nurminen, arkkitehti SAFA, Paikallisasiamies Turku-SAFA

ps. Mikäli haluat Matti Kuittisen tai Anne Jarvan esityksen pdf-tiedostona, laita viestiä osoitteeseen asiamies.turku(at)safa.fi.